Back to Top

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Spotkanie członków Zespołu Piosenki Biesiadnej "Akademicy" Akademii Trzeciego Wieku PWSTE w Jarosławiu

Drukuj E-mail

W dniu 28 lipca 2015 r. w Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu, odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zespołu Piosenki Biesiadnej Działającego przy Akademii Trzeciego Wieku PWSTE w Jarosławiu. Zespół ten podobnie jak cztery inne zespoły działające przy ATW, próby i spotkania mają w Centrum Dialogu. Kończące działalność roczną spotkanie zbiegło się z koncertem zespołu na festiwalu w Tryńczy, na którym to zespół otrzymał wyróżnienie.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego

Drukuj E-mail

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego

Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
w Jarosławiu
26 czerwca 2015 r. (piątek)

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
27 czerwca 2015 r. (sobota)

I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego - Uniwersytet Rzeszowski 18 czerwca 2015 r.

Drukuj E-mail
 

Dnia 18 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Organizatorami kongresu byli: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz komitet w składzie: przewodniczący – dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec, sekretarz - Joanna  Elżbieta Potaczek, członkowie: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, dr hab. prof. UR  Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski, dr Paweł Róg, dr Andrzej Stankiewicz. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia.

Zmarła Zofia Rutkowska

Drukuj E-mail

Z wielkim żalem informujemy, że dnia  Znalezione obrazy dla zapytania czarna szarfa pogrzeb

14 października 2015 r. zmarła

Zofia Rutkowska,
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej Polski Południowej Oddział w Przemyślu.   

Pogrzeb odbędzie się dnia 17 października

godz. 12:00 Msza św. w kościele parafialnym w Maćkowicach k. Przemyśla

Pani Zofia Rutkowska współpracowała z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu. Podczas spotkań i uroczystości zarówno dotyczących Zbrodni Katyńskiej, jak również wielu innych przedsięwzięć, dawała żywe świadectwo prawdziwej historii. Od czasu kiedy można było otwarcie mówić o Zbrodni Katyńskiej opowiadała - szczególnie młodzieży o swoim ojcu, który zginął w Katyniu oraz o pełnej cierpień i wzmagań drodze do ujawnienia prawdy o jego śmierci.

Pani Zofia jak wiele rodzin katyńskich przez wiele lat spotykała się z zakłamaniem i brakiem zrozumienia. Kiedy można było mówić już prawdę zaczęła mozolną pracę dążącą do odbudowy wiedzy historycznej o mordzie w Katyniu oraz innych miejscach kaźni. Przez wiele lat jeździła do szkół przedstawiając młodzieży siebie i historię swojej rodziny jako żywe świadectwo prawdy historycznej. Jako prezes Stowarzyszenia dążyła do działania zmierzającego do upamiętnienia kwestii katyńskich zarówno na terenie naszego regionu, jak również Polski oraz poza jej granicami.

Pani Zofia Rutkowska była osobą ciepłą, kochająca ludzi i świat ale zarazem niezwykle silną i konkretną w działaniu. Taką ja zapamiętamy, dziękując za to że wniosła niezwykle istotny wkład w działalność Centrum Dialogu oraz ludzi i organizacji z nim związanych.