prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec

Przewodniczący Rady Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu

Założyciel i propagator Centrum Dialogu, któremu bliska jest idea kultywowania wieloreligijności, wielonarodowości, tolerancji i dialogu międzywyznaniowego, jak również międzyetnicznego. Prof. Wacław Wierzbieniec, historyk zajmujący się kwestią dziejów i kultury Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, stosunkami narodo­wościowymi i religijnymi na terenie Małopolski w okresie II Rzeczypospolitej oraz rolą dobroczynności i filantropii w życiu społecznym, jako przewodniczący Rady Centrum inicjuje, propaguje i organizuje wszelką jego działalność zmierzającą do przełamywania dystansów, zbliżenia na płaszczyźnie poszanowania i tolerancji oraz tworzenia warunków dla rozwoju badań naukowych, a także wychowania młodzieży w duchu poszanowania drugiego człowieka bez względu na jego inność.

 

Joanna Elżbieta Potaczek

Koordynator Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu

Zajmuje się koordynacją i organizacją wszelkich przedsięwzięć w Centrum Dialogu, kwestią badań nad mniejszościami narodowymi w tym społecznością żydowską, budową dialogu i tolerancji oraz kultywowaniem pamięci historycznej.

 

Ludzie związani z poszczególnymi sektorami działającymi w Centrum Dialogu

 

prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec

Redaktor Naczelny czasopisma Charity, Philanthropy and Social Work

 

Joanna Elżbieta Potaczek

Koordynator Akademickiego Centrum Dobroczynności
Centrum Dokumentacji Miejsc i Kultu św. Michała Archanioła
Księgozbiór

 

Jacek Marian Hołub

Punkt informacyjny Drogi św. Jakuba

 

dr Ireneusz Thomas

Karolina Pawlus

Erasmus

 

ks. dr. Piotr Baraniewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych

 

Ludzie i organizacje współpracujące z Centrum

 

Bretislaw Princ - doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zbigniew Józef Tobiasiewicz – propagator historii i kultury Żydów w Jarosławiu i regionie.
Stanisław Kiełbowicz – Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży i. H. T. Zielińskich
w Jarosławiu.
Eugeniusz Kinasz - zesłaniec Sybiru, Związek Sybiraków Oddział w Jarosławiu
Maria Anna Drostek - zesłanka Sybiru, Związek Sybiraków Oddział w Jarosławiu
Joanna Zubal – opiekun cmentarzy grekokatolickich w Jarosławiu.
Zenon Swatek – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.
Ewa Koper – Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu.
Robert Moskal – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie.
dr Dariusz Fudali – Członek Zarządu, Rzecznik Prasowy Zarządu Okręgowego Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie.
Zofia Rutkowska – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, Koło
w Przemyślu.
dr Grzegorz Klebowicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
dr Maciej Chłopek – Dyrektor Muzeum – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.
Genowefa Gołębiowska – Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu.
Jacek Koszczan – Kolekcjoner pamiątek po Żydach dukielskich, Prezes Stowarzyszenia Sztetl Dukla.
Andrzej i Danuta Wesołowscy – Kolekcjonerzy pamiątek po Żydach kolbuszowskich, Restauracja „CK. Galicja” w Kolbuszowej.
Szymon Jakubowski – Redaktor Naczelny czasopisma Podkarpacka Historia.
Stanisław Machała – Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Jarosławiu.
Ks. dr Piotr Baraniewicz, Duszpasterz Akademicki PWSTE w Jarosławiu.
Ks. Krzysztof Błażejewski – Proboszcz Cerkwi grekokatolickiej w Jarosławiu.
Edyta Kisiel – Kierownik Zespołu Piosenki Biesiadnej Akademicy Akademii Trzeciego Wieku PWSTE w Jarosławiu.
Michał Duć, ocalały z rzezi wołyńskiej, mieszkaniec Dynowa.
Doc. Stanisław Sobocki  – honorowy obywatel miasta Jarosławia.
Zofia Michniewicz, Ludmiła Kiencało – Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie.
Adam Tomaszewski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Jadwiga Hołówka -  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
ks. Marek Pieńkowski – Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.
Zbigniew Tabor  – Dyrektor I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu.
Marek Zawisza, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Joanna Szczepanik – Nauczycielka historii I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu.
Tadeusz Stopyra, Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Wychowawczego im. Ks. P. Skargi  
w Jarosławiu.