Centrum posiada  systematycznie uzupełniany księgozbiór, w którym znajdują się pozycje dotyczące historii, wielokulturowości, nauk społecznych, jak również materiały dotyczące dialogu i budowy tolerancji międzywyznaniowej i międzynarodowej, a także wiele innych książek, udostępnianych studentom i wszystkim zainteresowanym.

W księgozbiorze znajdują się również materiały dotyczące miejsc związanych z kultem św. Michała Archanioła, a także dokumenty audiowizualne nagrań relacji świadków historii oraz dokumentacja filmowa wszelkich przedsięwzięć organizowanych w Centrum.

W zasobach księgozbioru znajdują się również czasopisma o charakterze historycznym, społecznym, czy religijnym. Znajdują się w nim pozycje dotyczące dobroczynności i pracy socjalnej. Miejsce znalazła tam również literatura naukowa ukraińska, słowacka i angielska. Zasoby księgozbioru są systematycznie uzupełniane.

Wszyscy zainteresowani korzystaniem z zasobów księgozbioru mogą to uczynić w godzinach pracy Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

Od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15