Cele Fundacji:

  • tworzenie warunków dla rozwoju regionu i społecznych inicjatyw lokalnych,
  • finansowe wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych i edytorskich oraz kulturowy, organizacyjny i materialny rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • promocja twórczych, dydaktycznych, artystycznych i sportowych osiągnięć Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • tworzenie infrastruktury materialnej, służącej rozwojowi naukowemu, intelektualnemu, kulturalnemu, sportowemu i turystycznemu Społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • wspieranie inicjatyw socjalnych pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.