Z wielkim żalem informujemy, że dnia  Znalezione obrazy dla zapytania czarna szarfa pogrzeb

14 października 2015 r. zmarła

Zofia Rutkowska,
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej Polski Południowej Oddział w Przemyślu.   

Pogrzeb odbędzie się dnia 17 października

godz. 12:00 Msza św. w kościele parafialnym w Maćkowicach k. Przemyśla

Pani Zofia Rutkowska współpracowała z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu. Podczas spotkań i uroczystości zarówno dotyczących Zbrodni Katyńskiej, jak również wielu innych przedsięwzięć, dawała żywe świadectwo prawdziwej historii. Od czasu kiedy można było otwarcie mówić o Zbrodni Katyńskiej opowiadała - szczególnie młodzieży o swoim ojcu, który zginął w Katyniu oraz o pełnej cierpień i wzmagań drodze do ujawnienia prawdy o jego śmierci.

Pani Zofia jak wiele rodzin katyńskich przez wiele lat spotykała się z zakłamaniem i brakiem zrozumienia. Kiedy można było mówić już prawdę zaczęła mozolną pracę dążącą do odbudowy wiedzy historycznej o mordzie w Katyniu oraz innych miejscach kaźni. Przez wiele lat jeździła do szkół przedstawiając młodzieży siebie i historię swojej rodziny jako żywe świadectwo prawdy historycznej. Jako prezes Stowarzyszenia dążyła do działania zmierzającego do upamiętnienia kwestii katyńskich zarówno na terenie naszego regionu, jak również Polski oraz poza jej granicami.

Pani Zofia Rutkowska była osobą ciepłą, kochająca ludzi i świat ale zarazem niezwykle silną i konkretną w działaniu. Taką ja zapamiętamy, dziękując za to że wniosła niezwykle istotny wkład w działalność Centrum Dialogu oraz ludzi i organizacji z nim związanych.