Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

w Jarosławiu

Zaprasza

na spotkanie z cyklu: Dialog i tolerancja.

Dziedzictwo kulturowe Jarosławia i regionu
(historia, religia, kultura)

Wykład otwarty

Jacka Mariana Hołuba

promotora Drogi św. Jakuba „Via Regia”
w województwie podkarpackim

pt. Lwowska droga św. Jakuba „Via Regia”

16 października 2015 r. (piątek) godz. 17:00

Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16